בחירה נוספת ללוגו של שנת השמונים בין שני הסמלים שהיו במקום הראשון