בחירת שלושה חברים.חברות להנהלת הקיבוץ

מבזקים ואירועים קרובים