הזמר במסכה מספר 2

טיול של ותיקי הקיבוץ בקלנועיות

15/05/2015 17:09