בחירה נוספת ללוגו של שנת השמונים בין שני הסמלים שהיו במקום הראשון

סלילת כביש 6 על יד הרפת

12/08/2016 15:53

אוגוסט 2014

צילם שלמה מנדל