ביקור תזמורת משטוטגרד בגני הילדים

10/05/2014 20:26

צילם רן חכים