ביקור בלול המשודרג אפריל 2018

05/05/2018 14:32

צילם שלמה מנדל