פריחות בחורף 2018

05/05/2018 14:30

צילם שלמה מנדל