חורף 2017 פברואר

21/02/2017 16:09

צילם שלמה מנדל