בחירת שלושה חברים.חברות להנהלת הקיבוץ

תערוכת תמונות של יחזקאל

15/11/2016 14:27

צילם שלמה מנדל