מסיק זיתים והכנת יין (גן הדס)

27/10/2016 14:55

צלם שלמה מנדל