בחירה נוספת ללוגו של שנת השמונים בין שני הסמלים שהיו במקום הראשון

מסיק זיתים והכנת יין (גן הדס)

27/10/2016 14:55

צלם שלמה מנדל