אריה דוקלין 

1/1/2007 - 1/1/1945

ריה דולקין (1945 – 2007)

אריה הגיע לרמת השופט בשנת 1987 כשהתחתן עם בת הקיבוץ אורית שושני. בשנותיו הראשונות עבד במנסרה, בפוליגל, בלול ובפוליגמר. עם השינויים באורחות הקיבוץ הוא השתלב ב"נוה גיל" , מפעל מוגן בריכוזה שלשושקה רונן. הייתה לו תפיסה מהירה והוא למד לארוג שטיחים על נול והיה מלא סיפוק ששטיחיו מוצגים ונמכרים.

אריה הרבה נהג להביע את דעתו על החיים הפוליטיים והחיים הקיבוציים. מצב בריאותו הדרדר והוא נפטר מהתקף לב בשנת 2007.