בחירת שלושה חברים.חברות להנהלת הקיבוץ
טרודה ארנצויג

טרודה ארנצויג 

1/1/2000 - 1/1/1913