יהושע זקס 

1/1/2005 - 1/1/1915

יהושע זקס 1915-2006

יליד קובנה שבליטא, בן זקונים אחרי שני אחים, שלא שרדו את השואה. למד גם הוא בגימנסיה העברית בקובנה והיה חבר בשומר הצעיר.

עלה ארצה בשנת 1935 באמצעות פרוטקציה. בן דודו עבד בשגרירות הבריטית בקובנה והוא סידר לו סרטיפיקט לעלייה. במשך שנים ניסה לאתר מה עלה בגורלו של אותו בן דוד, אך ללא תוצאות.

למד הוראת המדעים המדוייקים בסמינר הקיבוצים בתל אביב והיה מורה במוסד, בית הספר התיכון האזורי, במשך כשלושים שנה. תלמידיו היו צוחקים ממנהגו להצמיד למחברות שלו פתקים עם בדיחה רלוונטית לנושא השיעור.