נתן זולטי 

1/1/2008 - 1/1/1911

נתן ז'ולטי- נולד בפולין וולוצלבק. הוא אינו מספיק לעלות ארצה ומגויס לחיל התותחנים הפולני. לאחר השחרור הוא עולה ארצה להכשרה ברחובות (1939). כאן בקיבוץ פגש את חדוה, ולאחר נישואיהם נולדו אורה ואברהם. שנים לאחר פטירתה של חדוה פגש נתן את לאה (אמו של מנחם) שהפכה לבת זוגו לחיים. נתן עבד ברפת, בתברואה, בדואר, במנסרה, באקונומיה, היה חצרן בית ילדים ועבד בפוליגמר. כל תפקיד מילא באחריות ומסירות. נתן ולאה בביתם משמשים מרכז משפחתי למנחם ומשפחתו, לשלומית האחיינית ומשפחתה, ולאורה ואברמ'לה ומשפחותיהם.