רחל רוזנבאום 

1/1/1988 - 1/1/1895

נולדה במזריץ בפולין 1895 והיא זוכרת את מלחמת רוסיה ביפן ואת מלחמת העולם הראשונה. בשנות העשרים עברה עם בעלה בצלאל לארגנטינה. מעבר לא קל לבנות חיים חדשים הרחק מאירופה הקרועה. רחל כרגיל, תמיד קרת רוח, שקולה, מחושבת. צריך לבלום את בעלה הרגשן וטוב הלב. נולדות להם שלוש בנות לתפארת ויש לגדלן ולטפחן, להאכיל ולהלביש ולהקפיד שבצלאל בעלה לא יגזים במשקל החינוך. צריך לחשוב גם על פרנסה. וברקע השאיפה הציונית, שאצל בצלאל בעיקר הייתה פעילה תמיד. רק בשנות ה- 60 הצליחו להגשים את העלייה לארץ בלחץ של גיטלה ופרומה בנותיהן שיצאו ראשונות לארץ. בצלאל ורחל משתקעים ברמת השופט ומשתלבים יפה בחברה החדשה. המשפחה תמיד מאוחדת וקרובה, תומכץ וסועדת ללא גבולות.