מאיר זקשבסקי 

צפון מזרח
1/1/1970 - 1/1/1911

מאיר מוותיקי הקיבוץ, עלה לארץ בשנת 1935 מפולין, שם היה בתנועת השומר הצעיר.היה הנהג הראשון של הקיבוץ. במלחמת העולם השנייה התגייס ליחידת התובלה של הצבא הבריטי.בקיבוץ עבד בענפים שונים בינהם במחלקת התחבורה של הקיבוץ הארצי.מאיר נשאר ערירי כל חייו, אך היה שכן וידיד קרוב של משפחת רבינוביץ וילדיהם קראו לו "דוד מאיר".

נפטר ממחלה.