שלמה טאראנטו 

1/5/1972 - 1/1/1885

שלמה, אבא של יעקב תורן חבר הקיבוץ, נולד בטורקיה בשנת 1885 ובילדותו עברה המשפחה לימבול בבולגריה.

מנעוריו היה איש עמל. מרבית שנות חייו עבד כפועל בתעשיית הטקסטיל. לרגל תאונת עבודה נתעוור בעינו האחת, אך המשיך בעבודתו כשהוא מתפרנס ומפרנס את משפחתו בכבוד. 

בשנת 1917 נתאלמן מאשתו הראשונה כשהוא מטופל בארבע ילדים קטנים, ולאחר זמן מה נישא בשנית לפלורה. מנישואים אלו נולד צבי, חבר קיבוץ גת.

עם העלייה הגדולה מבולגריה, לאחר קום המדינה (1950) - עלה בעקבות ילדיו לישראל ושהה במשך שנים ביהוד לצד בתו. לאחר מכן, בגבור עליו מחלתו, עבר לגור אצל שני בניו בקיבוצים גת ורמת השופט. כאן נשאר עד יום מותו בשיבה טובה.