שבועות 2020 - קורונה

03/06/2020 12:35

צילם שלמה מנדל