יום הכיפורים - משפגש עם יורם עשת אלקלעי 2019

23/10/2019 20:44

צילם רן חכים