בחירת שלושה חברים.חברות להנהלת הקיבוץ
אסתר גוטליב

אסתר גוטליב 

1/1/1950 - 1/1/1948