בחירת שלושה חברים.חברות להנהלת הקיבוץ
אלפרד לנצה

אלפרד לנצה 

1/1/1976 - 1/1/1951