בחירת שלושה חברים.חברות להנהלת הקיבוץ
אורי פיגון

אורי פיגון 

1/1/1956 - 1/1/1952