בחירת שלושה חברים.חברות להנהלת הקיבוץ
חיים פנקס

חיים פנקס 

1/1/1956 - 1/1/1885