זאב דורי 

1/1/1967 - 1/1/1947

זאב דורי – נולד בשנת 1946 ונהרג ביולי 1967 בעת מילוי תפקידו. התחנך בקיבוץ בקבוצת "איילה".  היה נער נערץ על כל רואיו ושומעיו. זאבי היה צנוע, רגיש וספורטאי מצטיין שנכון לו עתיד מזהיר בספורט.