בחירת שלושה חברים.חברות להנהלת הקיבוץ
צבי הארי

צבי הארי 

1/1/1981 - 1/1/1904