זימון תור ל"עמק הזיתים"

עמק הזיתים | עדכון אחרון:  28/01/2020 16:48
מסמך מצורף

לכולם שלום, למען הסדר הטוב החלטנו להכניס לאתר רישום לשימוש ב"עמק הזיתים". ניתן לזמן תור (להירשם) עד ל-3 אירועים בו זמנית ב"עמק הזיתים".

כדי להירשם יש ללחוץ על "הרשמה לאירוע 1", מופיע לוח האירועים ובו יש לבחור את היום, ללחוץ עליו, ואז לסמן בעכבר (במשיכה על השעות הרצויות) את השעות, יופיע טופס פרטים אישיים, אין צורך למלא פרטים נוספים אלא לעשות "שלח". אם האירוע תפוס אפשר לעבור להרשמה לאירוע 2. הדרכה ברישום אפשר לקבל מאלעד טסלר או מאסתר תורן או מזיו חי. 

 

טפסי הרשמה מצורפים:

אלבומים

בניית סככות וגידור - פברואר 2019(14 תמונות)