זימון תור ל"עמק הזיתים"

עמק הזיתים | עדכון אחרון: 01/09/2023 11:15

לכולם שלום, למען הסדר הטוב החלטנו להכניס לאתר רישום לשימוש ב"עמק הזיתים". 

 הדרכה ברישום אפשר לקבל מאלעד טסלר או מאסתר תורן או מזיו חי. 

 

מסמך מצורף

טפסים מקוונים

אלבומים