בחירת שלושה חברים.חברות להנהלת הקיבוץ

בית קברות ישן