בחירת שלושה חברים.חברות להנהלת הקיבוץ

אלבומי תמונות - אורות

אורות
הטמנת קו חשמל בשכונת הרכבת(28 תמונות)התקנת תאים סולארים על הגגות(4 תמונות)