בחירת שלושה חברים.חברות להנהלת הקיבוץ

אלבומי תמונות - מכינת תבור

מכינת תבור
פינת המכינה(4 תמונות)