נחל שופט חורף 2016

27/12/2016 16:15

צילם שלמה מנדל