טיול של הוותיקים לשפלת יהודה 12.5.15

17/05/2015 09:53

צילמה תמר שושני