תמונות מהסערה ינואר 2015

19/01/2015 12:57

צילמו חברי וחברות הקיבוץ