סלילת כביש 11 פברואר 2015

26/02/2015 15:07

צילם שלמה מנדל