חורף פברואר 2015 "מים מים בששון"

14/02/2015 18:02

צילם יחזקאל