שיפוץ שכונת האולפן פברואר 2014 צילם שלמה מנדל

02/03/2014 11:02