טיול ותיקים למבואות ירושלים 30.4.19

30/04/2019 21:06

צילמו ישראל לביא ותמר שושני