הזמר במסכה מספר 2

שריפה באזור בית ראס (יער הקיבוצים)

26/09/2017 13:37

צילם שלמה מנדל