גביעונית הלבנון פורחת ברמת השניים

02/03/2014 10:15

גביעונית הלבנון פורחת ברמת השניים. צילם חיים חכים.