חברת נוער "מעיין" בכנס מחזור

15/11/2016 14:28

צילם שלמה מנדל