בחירה נוספת ללוגו של שנת השמונים בין שני הסמלים שהיו במקום הראשון

תערוכת תמונות של יחזקאל

15/11/2016 14:27

צילם שלמה מנדל