הזמר במסכה מספר 2

פריחה ונוף אביב 2016

15/05/2016 13:42

צילם שלמה מנדל