תמונות מטיול הגמלאים (חפ"צ) יום ג' 8.2.2014

11/02/2014 20:12

צילמה תמר שושני