ציפורה זימרי 

1/1/2005 - 1/1/1914

ציפורה (גרנובסקה) זמירי

 

נולדה בעיירה רדג'יוב במחוז ווצלבק בפולין בשנת 1914, למשפחה יהודית מסורתית שגידלה שבעה ילדים. למדה עברית אצל הרב ובבית ספר ממלכתי פולני קבלה השכלה כללית. הייתה בשומר הצעיר גם חניכה וגם מדריכה והגיעה להכשרה בגרודנו שם פגשה את בעלה לעתיד אליעזר. עקב בעיות בברית חזרה לעיר הולדתה ועם התגברות האנטישמיות וקולות המלחמה באוויר, הצליחה לעלות ארצה בעליה בלתי לגלית בשנת 1938.

ציפורה הצטרפה לקיבוץ "לשחרור" ברחובות ומשם לרמת השופט, שהיא נמנית עם מייסדיו. שנים מאחיה שרדו את השואה ונשארו עמה בקשר אעפ"י שלא עלו ארצה.

ברמת השופט ציפורה עובדת במסירות בגיל הרך, היא הייתה ממקימי מועדון החבר בקיבוץ ושנים רבות היא עבדה בדואר של הקיבוץ, מטעם משרד הדואר הממשלתי.

בזקנתה היא עבדה במחסן הבגדים.

לציפורה ואליעזר שלושה ילדים: דן, בת-עמי ורחל. ציפורה זכתה בחייה ליהנות מנכדיה.