חנן הלוי 

1/1/2006 - 1/1/1916

חנן הלוי נולד בורניה  ליטא למשפחת פיגס. הצטרף לשוה"צ נצ"ח ונשלח מטעם החלוץ להקים קינים ברחבי ליטא. ב-1935 נשלח לנהל את ההכשרה  בגולניץ  קרואטיה, עלה עם  משקה לארץ וויתר על הצטרפות לקיבוץ אפיקים. נשלח ללמוד הוראה בסמינר הקיבוצים ובשובו  חינך  את "נחליאלי".  לאחר שליחותו  בשיקגו חינך את "רימון". ניחן בסגנון הוראה ייחודי. מילא תפקידים רבים בקיבוץ: מזכיר, גזבר, הנחיה של סדרי הפסח. בלט מאד בתרומתו לחגי הפורים. בשנת 1964 נבחר לראש מועצת מגידו.

לאחר מות  אשתו משקה נשא לאישה את אלישבע שומכר והם עברו לגור בגבעת אולגה. בשנות ה-60 לחייו החל לצייר ולפסל בקרמיקה, עיסוק ממנו לא חדל עד מותו בשיבה טובה בגיל 89.

לחנן ומשקה שני בנים: עמי וחגי וכן נכדים ונינים.