דוד פרידמן 

1/1/2007 - 1/1/1922

דוד פרידמן

נולד בארגנטינה ב- ועלה ארצה ב- 1952.

הוא התחתן עם בטי  בקיבוץ רמת השופט  ובו נולדו שני ילדיהם: יגאל ודני.

דוד עבד ברפת, בצאן, במנסרה במסירות רבה  וב"פוליגמר".

 היה שותף בחיי התרבות והשתתף בהצגות ובריקודים כשבטי מכינה את התלבושות.

זכה לנכדים עוד בחייו.