בחירת שלושה חברים.חברות להנהלת הקיבוץ
מאשה רוזנבלט

מאשה רוזנבלט 

1/1/1994 - 1/1/1912