בחירת שלושה חברים.חברות להנהלת הקיבוץ
דבורה לוינסון

דבורה לוינסון 

1/1/1995 - 1/1/1905