שושה קרן 

10/3/2010 - 23/11/1913

שושה קרן (זרחוביץ) נולדה במיכאלובה שבפולין. קיבלה חינוך יהודי דתי אך הצטרפה לתנועת השומר הצעיר. עלתה לישראל בשנת 1935 והצטרפה לקיבוץ "לשחרור". נישאה לגבריש קרן ובנם בכורם עוזי, מראשוני ילדי הקיבוץ. ממייסדי קיבוץ רמת השופט. אסתר וחנן נולדו ברמת השופט. שושה איבדה את כל משפחתה בשואה ונשארה ללא קרובי משפחה. כל חייה הייתה מסורה לקיבוץ. עבדה בענף הבגד וריכזה את מחסן-מוסד במשך שנים רבות. הייתה פעילה בועדות הקיבוץ.

נפטרה בשיבה טובה לקראת יום הולדתה ה-97.

לגבריש ושושה שלושה ילדים: עוזי קרן, אסתר קרן תורן וחנן קרן וכמו כן נכדים ונינים. גבריש ושושה טיפחו את התא המשפחתי שלהם, תמכו ועטפו את ילדיהם (ואחר כך גם את נכדיהם) בחום ובאהבה רבה בצד חינוך לעצמאות ולהישגים.