בחירת שלושה חברים.חברות להנהלת הקיבוץ
פנינה אפשטין

פנינה אפשטין 

1/1/2011 - 1/1/1922