בחירת שלושה חברים.חברות להנהלת הקיבוץ
רודי אפשטין

רודי אפשטין 

1/1/2007 - 1/1/1914